De Uitdaging helpt mensen vooruit

De Asser Uitdaging zet zich in voor gezinnen in armoede – lokale ‘verwendag’ op woensdag 22 november 2017 

Uit recent onderzoek blijkt dat een groot aantal Nederlandse gezinnen in armoede leven. Zij hebben hierdoor moeite om aan het dagelijks leven vorm te geven en hebben geen ruimte voor leuke extra’s. Tijdens de campagne van de Nederlandse Uitdaging, in de week van 20 tot en met 24 november, worden deze gezinnen in diverse gemeentes in het zonnetje gezet.


Waarom richten wij ons op armoede?
Gerda Geurtsen, initiatiefnemer van De Uitdaging: “ Wij zetten ons in voor maatschappelijke initiatieven, en zorgen zo voor een levendige gemeente voor alle inwoners. Gezinnen die leven in armoede, kunnen vaak niet meedoen.  Daarom hebben we besloten om deze gezinnen specifiek in het zonnetje te zetten.” Wij willen met deze dag een aanzet maken om gezinnen die leven in armoede een middag zonder zorgen te laten hebben. Op deze dag willen we de kinderen en gezinnen koppelen aan stichtingen en initiatieven die kansen geven om mee te doen. Maar ook gezinnen ondersteunen om het leven te organiseren en in een gezonde omgeving financieel zelfredzaam te worden.  Wij gaan uit van dubbel succes:

 1. De verwendag geeft ruimte voor verdere stappen voor mensen die in armoede leven;
 2. Mensen uit het bedrijfsleven maken kennis en krijgen begrip voor mensen die het leven even niet op de rit hebben.

Wat is de doelgroep?
Gezinnen die leven in armoede.  In de voorbereiding worden organisaties betrokken die met de gekozen doelgroep werken en kennis en ervaring daarmee hebben.  Al voor de zomer zijn de eerste gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt over deelname stichtingen en verenigingen. Ook bij het bedrijfsleven zijn al gesprekken gevoerd en worden uitgedaagd om zich in te zetten voor deze doelgroep.

Lokale samenwerkingspartners zijn onder andere:

 • Humanitas
 • Legerdesheils
 • Stichting Leergeld
 • Voedselbanken
 • Spelotheken
 • Weggeefwinkel
 • Jeugdsportfonds
 • Jeugdcultuurfonds
 • Straatnieuws
 • Stichting Kinderarmoede
 • Jarige Job
 • Emmaus
 • Dress for succes
 • Cordaid
 • Resto van Harte


Praktische informatie
De campagne vindt plaats van 20 t/m 24 november. Wij proberen met alle Uitdagingen op één dag,  22 november, een verwendag XXL te houden. Wij gebruiken als voorbeeld, om alle bedrijven lokaal uit te dagen, de XXL verwendag die in 2016 in Enschede georganiseerd is.

“Een mooi voorbeeld van een totaalaanpak. Een concrete maatschappelijke doelgroep wordt op meerdere fronten geholpen. Hierdoor kunnen bedrijven heel concreet en vanuit eigen expertise bijdragen. Complimenten voor dit concept”, aldus de jury van NL Matcht in haar rapport”.

Uitbreidingsmogelijkheden kunnen iedere Uitdaging zelf invullen, bijvoorbeeld sportfonds erbij betrekken en sport clinics geven, workshops solliciteren, cv maken, jobcoaches, schuldhulpverleners etc etc. Op de laatste dag worden alle resultaten verzameld en presenteren we het collectieve resultaat op onze websites en in de media. Wij proberen hiermee een bewustwordingsproces op gang te brengen voor de verschillende werelden.

Er wordt een campagneteam vanuit iedere Uitdaging geformeerd. Deze maken lokaal de afspraken en betrekken de juiste partijen en regelen de exacte invulling.

De Nederlandse Uitdaging
De Nederlandse Uitdaging is een initiatief van Gerda Geurtsen. De stichting is sinds 1999 actief in inmiddels meer dan 62 gemeenten. Per gemeente worden verbindingen gelegd tussen het lokale bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven.

De Nederlandse Uitdaging is een kenniscentrum dat staat voor Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren. De Nederlandse Uitdaging is een vereniging (coöperatie) van lokale Uitdagingen, met de opdracht kennis te delen en nieuwe Uitdagingen op te starten. Iedere Lokale Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat lokaal bemiddelt in Menskracht, Materiaal en Middelen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Door Maatschappelijk Betrokken Ondernemen op lokaal niveau te stimuleren, draagt de Uitdaging bij aan een betere woon en leef kwaliteit van mensen in een kwetsbare positie. De Uitdaging doet dit door contacten te leggen tussen mensen uit het bedrijfsleven, lokale overheden en maatschappelijke organisaties en brengt daarmee mensen uit verschillende werelden dichter bij elkaar. Wilt u ook in uw gemeente een bedrijvennetwerk dat aan de slag gaat om verbindingen te leggen tussen bedrijven, lokale overheid, maatschappelijke organisaties en scholen? De Uitdaging biedt u een werkvorm aan “die werkt”!