Dit drijft Helena Hartholt

20 januari 2017

Karin Veldman in gesprek met Helena Hartholt, actief lid van de matchgroep van de Asser Uitdaging en buitenboordmotor en co-creator bij Buro Troje in Assen.

Helena Hartholt, vijftiger met vlotte babbel, vertelt graag over haar werk. Helena noemt zichzelf buitenboordmotor, zij werkt als organisator, onderzoeker en kennismakelaar samen met organisaties en projecten in de sectoren zorg, onderwijs en welzijn. ‘Ik werk op projectbasis, als mijn inzet zijn doel bereikt heeft, dan vertrek ik weer’. Op dit moment werkt zij bijvoorbeeld samen met de Gemeente Enschede

Helena is sociaal ondernemer, een zelfstandige zonder personeel. Zij is in te huren door organisaties of voor projecten. Ze helpt bij het voorbereiden van congressen, ze coacht mensen die een sociaal project moeten opzetten en ze doet onderzoek. Ook is ze praktisch bezig: ze schrijft jaarverslagen, werkt strategische stukken uit of helpt met een businessplan. De zaken die zij uitwerkt staan liefst in het teken van een inclusieve samenleving, een samenleving waarin de diversiteit van mensen de basis is voor gelijkwaardigheid. ‘Belemmeringen worden vaak gecreëerd door de samenleving, niet zozeer door de mensen zelf. De mens is niet zijn beperking, beperkingen zijn er omdat ze zo ervaren worden. Neem bijvoorbeeld het grote XXL-toilet in openbare gelegenheden. Nu voorzien van een logo met rolstoel, vaak volgestouwd met spullen die niet meer in het magazijn passen. Je moet er een sleutel voor vragen en iedereen weet gelijk dat jij met je handicap moet plassen. Het zou fijn zijn als ook moeder met kind of de big-shopper het XXL-toilet kunnen gebruiken. Dat het gewoon een toilet is voor mensen die genieten van de ruimte die dit biedt. Dat is inclusie! Inclusie betekent dat je niemand uitsluit van rechten! Belemmeringen worden gevormd door de samenleving, niet door de mens. Inclusie is Helena’s uitdaging, een uitdaging waarvan zij zegt dat iedereen er door wint!

Sinds september 2016 is Helena betrokken bij de Asser Uitdaging. Zij werd benaderd door Monique Huizenga, die haar visitekaartje had gezien bij De Drentse Zaak. Helena heeft veel in het westen en oosten van Nederland gewerkt, voor diverse organisaties. Ook nu speelt een deel van haar werk zich hier af, maar haar hart ligt in het Noorden. Ze woont al zestien jaar met plezier in Assen en wil haar werk in het noorden kunnen uitbreiden. Binnen de Asser Uitdaging maakt zij deel uit van de Matchgroep. Dit biedt haar tevens de ruimte haar lokale netwerk te vergroten. Helena organiseerde al eens een workshop met de oprichtster van de Nederlandse Uitdaging, daardoor was ze bekend met het concept.  ‘Het concept is super’, zegt Helena. ‘ Ik hoop dat dit uit zal groeien tot duurzame initiatieven en verbindingen. Dat dit bij zal dragen win-win-situaties voor iedereen. Iedereen is immers een winnaar: het bedrijf wat iets aanbiedt staat positief voor het voetlicht en de mensen die hierdoor bijvoorbeeld werkervaring op kunnen doen hebben een heel andere kijk op hun toekomst. De kracht zit niet alleen in het geven van materialen, ook in het opnieuw leren samenwerken met een ander, zonder daar perse iets voor terug te verwachten. A Random Act of Kindness.

De dagen van Helena, moeder van drie zonen en echtgenote van een huisarts, zijn behoorlijk gevuld. Op dinsdags rijdt zij vaak richting Enschede. Daar werkt zij samen met de Gemeente en wijkteams aan een nieuwe werkwijze om jongeren tussen 16 en 26 jaar een beter toekomstperspectief te geven: Expeditie Enschede. Jongeren dreigen daar buiten de boot te vallen, door belemmeringen in de samenleving komen zij niet goed tot het uitvoeren van hun toekomstdroom. De samenwerking biedt voor studenten van UT Twente en Saxion Hogeschool de mogelijkheid tot werkervaring en afstudeerscripties. Zij bekijken de huidige situatie en bespreken hoe dit beter kan. Helena heeft te maken met iedereen die rondom deze jongeren bezig is, zij is in dit traject de coach en de kritische vriend. Zij zorgt voor de verbinding. Op één dag heeft ze overleg met de Gemeente, met de transformatiecoach die de interne organisatie afstemt, met iedereen die betrokken is bij een bijeenkomst over Expeditie Enschede en met de kerngroep die eens per 14 dagen bijeenkomt. ‘Als ik naar huis rijdt, overpeins ik wat mijn oudste zoon gekookt kan hebben’, zegt ze. ‘Ik ga om 19.00 uur aan tafel en daarna vertrek ik naar het koor As it is in Assen. Na het werk iets leuks voor jezelf doen is  voor mij als druktemaker belangrijk’. De werkdagen thuis zijn ook zeer goed gevuld.

De Beursvloer van oktober 2016 was haar eerste, maar zeker niet de laatste. ‘Ik ben erg geraakt door de positiviteit, door de bruisende energie en door de bereidheid van de Asser bedrijven om matches te sluiten’. Zij denkt met een glimlach terug aan deze middag in De Nieuwe Kolk. ‘Ik werk incidenteel samen met de jonge Vereniging voor Ichthyosis Netwerken en ik zag deze enthousiaste groep mensen de ene na de andere match sluiten! Dat doet me goed, dat een startende vereniging zonder subsidie zo goed geholpen wordt!’

Helena wenst, dat de Asser Uitdaging zal doorgroeien naar een vorm waarin veel duurzame verbindingen ontstaan. Dat het niet zozeer om het geven en ontvangen van spullen zal gaan, maar dat er relaties ontstaan waar iedereen winst van heeft. Dat maakt volgens haar de samenleving sterker. Een samenleving waarin mensen elkaar weten te vinden, zonder te letten op elkaars verschillen. Een inclusieve samenleving.