Overleg matchgroep

18 september 2017

15:30 - 17:00

Locatie
De Drentse Zaak

Kaart onbeschikbaar

Vier keer per jaar vindt er een matchgroep overleg plaats ten behoeve van het binnengekomen vraag en aanbod. Tijdens het overleg wordt er gekeken op welke manier en met wie er eventueel een match gemaakt zou kunnen worden. Acties hieromtrent worden door de werkgroep opgepakt. Het indienen van vraag en aanbod kan via de website.