Overleg matchgroep

26 maart 2019

09:00 - 10:30

Locatie
De Drentse Zaak

Kaart niet beschikbaar

De matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude Rotten, ervaren ondernemers/directeuren, en Jonge Honden uit het bedrijfsleven, die zich bezig houdt met het matchen van vraag en aanbod. De matchgroep overlegt zeven keer per jaar en verdeelt dan naar het binnengekomen vraag en aanbod en wordt er gekeken of en op welke manier en met wie er eventueel een match gemaakt zou kunnen worden. Het indienen van vraag en aanbod kan via de website.