In gesprek met beursmeester Hans de Willigen

, 05 mei 2017

Een gesprek aan de Zwedenlaan 20 te Assen, daar werkt Hans de Willigen. Hij is adviseur en partner bij Rein Advocaten en Adviseurs. Ik word welkom geheten door een grote en aardige man, die geen ‘u’ genoemd wil worden. Dat lukt me niet goed, ik heb namelijk te doen met één van de Hulp-Sinterklazen die ons land rijk is. En ook al heb ik lang in de kleedkamer van de Sint gewerkt, zodra de statigheid verschijnt, word ik bescheiden. Dus ‘u’ ik ook naar Hans de Willigen.

Hans werkt in een prachtig kantoor op de vierde verdieping, een kantoor dat je heel ver laat kijken over bossen en velden, met af en toe een auto op de A28. Er hangt wat kunst en een portret van zijn alter-ego: Sint. Hans werkt vanaf 1985 in Drenthe. Zowel in Emmen, als Hoogeveen en Assen. Hij begon bij Ernst & Young en werkt nu als fiscaal jurist bij Rein. Hij geeft adviezen aan ondernemers, met betrekking tot bijvoorbeeld overdrachten of overnames van ondernemingen of allerlei vormen van samenwerking. Hij kijkt tevens naar jaarrekeningen van ondernemingen en laat dan horen wat hij zou doen als hij in de schoenen van de ondernemer zou staan, waarom, met welke alternatieven hij te maken zou hebben en welke keuzes hij zou overwegen. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen neemt hij daarin zeker mee. Ook werkt hij als mediator. Geschillen tussen partijen worden dan door hem zelf beslecht waarbij Hans de partijen helpt de oplossing te vinden.

Hans de Willigen is voorzitter van de Raad van Advies van de Stichting AssenvoorAssen. Hij is al tien jaar bij het initiatief betrokken. Hij is beursmeester op de Beursvloer. In de eerste zes jaren van De Beursvloer zijn er veel deals gemaakt, een totaalbedrag van € 720.000,-. De afgelopen Beursvloer was een klapper van meer dan € 200.000! Naast de € 60.000,- die er in de eerste helft van het jaar al was gerealiseerd. ‘Fantastisch’, zegt Hans, ‘Als je nu spreekt over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zegt geen ondernemer meer NEE!’. Hans is trots op wat er gerealiseerd wordt en hij is blij dat hij hier een rol in mag spelen. In het begin van ‘AssenvoorAssen’ werd er vooral gekeken in het eigen circuit. Als voorbeeld noemt hij de Firma Klok, een bekend schildersbedrijf in Assen. De schilders van Klok houden zich bezig met het verven van panden en houden dan restjes verf over. Die resten moeten naar het chemisch afval, een duur grapje. Cliënten van Van Boeijen maken vogelhuisjes en kunnen die aangebroken blikken heel goed gebruiken voor een mooie afwerking. Zo zijn er twee winnaars, twee partijen blij! Ook hoorde hij van een bedrijf in Hoogeveen dat zijn werkzaamheden wilde stoppen en van het meubilair af wilde. Een kort overleg met Monique Huizenga van Niquell leerde dat er meerdere maatschappelijke organisaties in Hoogeveen deze spullen konden gebruiken. Weer: iedereen blij!. Het zijn deze voorbeelden die deelnemers inzicht geven. Maatschappelijke organisaties hebben hulp nodig bij het realiseren van een idee. Dit kan ook anders dan het geven van geld. Als partijen die overeenstemming met elkaar kunnen bereiken, dan kom je tot prachtige oplossingen. Mooi vindt hij, dat de gemeente Assen dit ook heeft neergezet tijdens een avond in het Gemeentehuis. Daar zijn dialogen gestart om te leren denken in oplossingen. Wanneer je bijvoorbeeld geen subsidie kunt krijgen, wat zijn dan de mogelijkheden? De manier van communiceren is belangrijk en bepalend voor de uitkomst. Partijen kunnen heel goed op basis van een gesloten portemonnee samenwerken en tot mooie dingen komen.

Uit de vele matches die gemaakt zijn is er geen match die het meeste indruk op Hans gemaakt heeft. Dat wat indruk op hem maakt is de ‘rode draad’, dat het vinden van oplossingen af en toe kinderlijk eenvoudig is! Kijk naar jezelf, kijk in jezelf en je bedrijf en ontdek nieuwe meerwaarde. Wat jij over hebt kan voor een ander van onschatbare toegevoegde waarde zijn. Voorbeelden heeft hij te over en hij denkt dat de voorbeelden een leer kunnen zijn voor nieuwe deelnemers aan het initiatief. Kijk om je heen, durf vragen te stellen! Kijk in je netwerk!. ‘Mijn eigen netwerk, dat ik in Drenthe vanaf 1985 heb opgebouwd, heeft al aan veel zaken meegedaan. En het midden- en kleinbedrijf zal op basis van de best practices ook steeds meer gaan werken aan Best Practice, evenals grotere bedrijven. Daardoor kunnen steeds meer wensen van maatschappelijke organisaties worden vervuld.’

Hans hoopt dat hij zelf nog een flink aantal jaren in goede gezondheid mag doorbrengen, samen met allen die hem omringen en dierbaar zijn. Verder wenst hij dat de Asser Uitdaging nog verder beklijft en verder uitgerold en ingevuld gaat worden door mensen die er nu nog niet bij betrokken zijn. Een uitrol over de provincie en over het land, vanuit de Asser Historie. ‘Daar mogen we best trots op zijn’.

En Sint, die woont in zijn hart. Met alle verhalen die hij heeft mogen horen. Blijde en verdrietige, het heeft hem diep geraakt. Niemand weet wat de Sint weet en verwerken moet, mensen oordelen vanuit een discussie over discriminatie waar in zijn ogen geen grond voor is. Jammer, Sint gaat over liefde.

Gelukkig is die liefde ook terug te vinden in AssenvoorAssen en de Asser Uitdaging: het is de basis voor de wederkerigheid tussen betrokken partijen.

Geschreven door: Karin Veldman