In acht stappen naar een succesvolle match

, 11 oktober 2018

 1. Formuleer vraag en/of aanbod: U kunt bij het formuleren geholpen worden door de hoekmannen en hoekvrouwen in de regenbooghoek. Mocht u al
  vraag en/of aanbod hebben ingediend ga dan naar één van de themahoeken (het vraag/aanbod is te zien op de overzichtslijsten):
  • Handen uit de mouwen (rode hoek);
  • Kennis, kunde & expertise (blauwe hoek);
  • Materialen & faciliteiten (groene hoek);
  • Kunst & cultuur (gele hoek);
  • Informatie (Regenboog hoek).
 2. Contact: Ga met elkaar in gesprek over vraag & aanbod, waarbij een win-win situatie voor beide partijen het uitgangspunt is.
 3. Houdt u aan de spelregels: de geldvraag is taboe.
 4. Hoekmannen en hoekvrouwen helpen u bij het in contact komen met voor u interessante deelnemers en het maken van een match. Daarnaast helpen zij ook bij het invullen van het matchformulier. Zij zijn te herkennen aan de gekleurde hoeden.
 5. Vul het matchformulier in. Het matchformulier ligt op de tafel bij de notaris. Met het samen invullen van het matchformulier maakt u de intentie tot
  samenwerking kenbaar.
 6. Het ingevulde matchformulier levert u samen in bij de notaris. Ter bevestiging van de match gaat u samen op de foto (einde van de tafel). U neemt meteen een kopie van het matchformulier mee.
 7. De vervolgafspraak maakt u in onderling overleg. De vragende partij neemt hiervoor het initiatief, liefst binnen drie weken na de Beursvloer.
 8. U bent samen verantwoordelijk voor de uitvoering van de match. Partijen zetten zich naar beste kunnen in en schaden elkaars belangen niet. De
  uitvoeringsdatum en eventuele knelpunten worden aan de organisatie van de Beursvloer gemeld. Wij worden graag geïnformeerd over de voortgang
  via: info@asseruitdaging.nl. Daarnaast kunt u de media ook attent maken op uw match.