Op 18 oktober is het weer zover: de Beursvloer Assen

, 14 september 2017

Op woensdag 18 oktober vindt van 16.00 tot 18.30 uur in Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk de achtste editie plaats van de Beursvloer Assen. Wat is de Beursvloer Assen precies en voor wie is het interessant?

Beursvloer Assen
Tijdens de Beursvloer Assen worden vraag en aanbod samengebracht met als doel het sluiten van zoveel mogelijk matches met gesloten portemonnee. Daarbij staat het ontmoeten centraal en de Beursvloer zorgt dan ook voor nieuwe contacten en verbindingen die anders niet of nauwelijks tot stand komen. Kortom het is een evenement om te netwerken en waar je direct je maatschappelijke inzet kunt tonen.

Voor bedrijven én maatschappelijke organisatie
Assen kent tal van maatschappelijke organisaties, stichtingen en verenigingen, die hun doelen moeten realiseren met een klein budget. Denk aan grotere zorgorganisaties als Interzorg en Vanboeijen of kleinere initiatieven als ‘Tegen haar wil’, een hulpdienst voor vrouwen die te maken hebben met seksueel of huiselijk geweld. U heeft vast wel eens gehoord van ‘Restaurant Van Harte’ en van initiatieven als de kleding- en voedselbank.

 

Al deze organisaties hebben kleine en grotere wensen die bedrijven kunnen vervullen. Veel collega’s gingen u al voor: Univé bijvoorbeeld. Iedere medewerker krijgt daar 8 uur om zich op maatschappelijk vlak in te zetten. Dit vindt zijn uitwerking in het opknappen van tuintjes maar ook in cliëntenuitjes.

De leerlingen van het Drenthe College hebben voor een middag vermaak gezorgd voor dementerende ouderen en bureaus van Olympia zijn verhuisd naar een maatschappelijke organisatie. Als tegenprestatie kijken maatschappelijke organisatie op hun beurt weer wat zij voor een bedrijf kunnen doen. Zo zijn er taarten gebakken als bedankje, maar ook schilderijen gemaakt voor wachtkamers. Kortom met kleine dingen kunnen bedrijven en maatschappelijke organisaties elkaar helpen.

Op de website van de Asser Uitdaging kunnen maatschappelijke organisatie hun wensen (vraag) kenbaar maken en bedrijven kunnen hun aanbod indienen. Of klik hier om je als deelnemer aan te melden voor de Beursvloer.


Ervaringsverhaal
“Ik ben voorzitter van de patiëntenorganisatie Vereniging voor Ichthyosis Netwerken, vertelt Karin Veldman, die nog niet gesubsidieerd wordt. Vorig jaar hadden we de grote wens een patiëntendag te organiseren. Maar met alleen de ledengelden zou het een hele karige dag worden.

We konden ons niet veroorloven om alle contributie uit te geven aan zo’n dag, want waar betalen we dan onze website en de kosten van de bankrekening van? Gelukkig kwam ik tijdens de Beursvloer Assen in contact met Monique Huizenga van de Asser Uitdaging. Met haar hulp en de hulp van vele anderen, organiseerden we op 8 april 2017 een druk bezochte eerste patiëntendag. De dag vond plaats in een schoolgebouw van de Vincent van Gogh-scholengemeenschap. Organisatiebureau Niquell ondersteunde ons op de dag zelf en tijdens de voorbereidingen. Han Gerretsen, beroepsfotograaf, schoot plaatjes, Van Straat tot Laan was de hele dag aanwezig om het programma aan elkaar te praten en zorgde ook voor het vermaak van de kinderen, VVV Assen had aandeel in de goodbybags en Supermirthe’s Lichtpuntjes maakte schitterende cadeaus voor de workshopleiders en vrijwilligers. Kortom een geweldige dag die door de Beursvloer Assen tot stand is gekomen. Zelf zet ik me nu in voor de Asser Uitdaging, vertelt Karin Veldman, voorzitter van bovengenoemde patiëntenorganisatie. Ik ondersteun het PR-team door het schrijven van artikelen. Zo helpen wij elkaar en is het cirkeltje weer rond.”