Statushouders op bezoek bij gemeenteraad Assen

11 mei 2017

Donderdag 11 mei 2017 komen dertien statushouders op bezoek bij de gemeenteraad in Assen. Deze groep statushouders bereidt zich op dit moment voor op het inburgeringsexamen. Van 18.30- 19.30u zullen zij worden geïnformeerd over het werk van de gemeenteraad en in gesprek gaan met raadsleden. Daarna zullen zij een gedeelte van de raadsvergadering bijwonen. De statushouders worden begeleid door het Drenthe College.
Tijdens de beursvloer van de Asser Uitdaging in oktober 2016 is de match tot stand gebracht tussen de Stichting Vluchtelingenwerk en D66 fractievoorzitter Bob Bergsma. Fractievoorzitter D66 Assen Bob Bergsma: “ Veel vluchtelingen komen uit landen waar democratie -op z’n zachtst gezegd- niet vanzelfsprekend is. In het kader van integratie is het daarom goed hen kennis te laten maken met ons democratisch bestel. Ik ben verheugd dat Vluchtelingenwerk meteen enthousiast was en ook direct overtuigd was van de meerwaarde van een dergelijk bezoek”