Tip 1: Beursvloer

15 oktober 2015

Ter voorbereiding op de Beursvloer op 11 november in de Nieuwe Kolk in Assen geven we u wekelijks een tip en een mooi voorbeeld van een match. De eerste tip is:

Denk van te voren goed na over uw vraag (en aanbod)

Wat heeft u nodig, waarom, wanneer, hoeveel tijd kost dit de aanbieder en heeft u ook een tegenprestatie in gedachten? Hoe duidelijker de vraag is omschreven des te beter een bedrijf op deze vraag kan inspelen.

Dien de vraag in op de website www.asseruitdaging.nl/vraag-aanbod/. Op deze manier kunnen de deelnemers aan de Beursvloer van te voren een inschatting maken met wie ze in contact willen komen en/of voor wie ze wat kunnen betekenen. Maar ook voor de hoekmannen/vrouwen is het fijn om uw vraag van te voren kennen zodat zij u hierbij beter kunnen helpen. Het ingediende vraag en aanbod wordt door de werkgroep van te voren ingedeeld in categorieën en deze categorieën zijn op de Beursvloer terug te vinden in de vorm van gekleurde hoeken. Er zijn vijf hoeken, namelijk:

  • Handen uit de mouwen (rood) – deze hoek  richt zich met name op menskracht
  • Kennis, kunde en expertise (blauw) – deze hoek richt zich met name op advies en ondersteuning
  • Materialen en faciliteiten (groen) – deze hoek richt zich op (fysieke) materialen
  • Kunst & cultuur (geel) – deze hoek richt zich op alles wat te maken heeft met kunst, cultuur en muziek
  • Informatie (regenboog) – de deelnemers kunnen bij deze hoek terecht als zij vragen hebben of als zij niet van te voren vraag en/of aanbod hebben ingediend

In de hoeken zijn minimaal twee hoekmannen en -vrouwen aanwezig, die u verder helpen, bemiddelen bij het matchen en samen met u het matchformulier invullen.

Concreet voorbeeld:
Een bouwbedrijf adviseert (aanbod) bij de verbouwing van een gebouw van de scouting (vraag). Als tegenprestatie organiseert de scouting een survivaltocht voor de kinderen van de medewerkers van het bouwbedrijf. Kortom een win-winsituatie. Het is niet verplicht om iets wederkerigs te doen, maar het maakt de match voor beide partijnen wel leuker. Vaak kun je elkaar helpen met de kleinste dingen!

Beursvloer Assen-17Foto: Youri Bakker