Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Cursus ondernemerschap voor studenten

Omschrijving

MONS verzorgt een cursus ondernemerschap voor studenten van Gormarus College Assen.

Match informatie

Aanboddatum 17-10-2018