Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: gerealiseerd

Hulp bij inburgeringsexamen

Omschrijving

Univé helpt Stichting Itomtaal bij het voorbereiden van het examen spreekvaardigheid met betrekking tot het inburgeringsexamen.

Match informatie

Aanvraagdatum 12-10-2016