Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Netwerkgesprekken voor dagbesteding

Omschrijving

Wij hebben binnen ons bedrijf, een kleinschalig kaarsenatelier, plek voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Graag gaan wij in gesprek met bedrijven, organisaties over het vullen van deze plekken.

Match informatie

Aanvraagdatum 04-09-2019