Zo wordt de Beursvloer voor jou een succes!

, 05 oktober 2017

Op woensdag 18 oktober vindt van 16.00 tot 18.30 uur in Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk een nieuwe editie plaats van de Beursvloer Assen. Om zoveel mogelijk matches te kunnen sluiten hierbij een aantal praktische tips:

Stel vooaf een doel
Denk van te voren goed na over wat je graag zou willen ontvangen of wat jij zou kunnen geven. Hoe specifieker en concreter het doel hoe gerichter de hoekmannen en -vrouwen je tijdens de Beursvloer kunnen helpen.

Bekijk van te voren het ingediende vraag en aanbod
Op de website: www.asseruitdaging.nl wordt op dit moment al allerlei vraag en aanbod ingediend. Zo stelt Actieflyer een uur reclame/marketingadvies ter beschikking en is Vaart Welzijn op zoek naar knutselspullen. Bekijk van te voren wat er wordt gevraagd en aangeboden zodat je weet aan wie je wat kunt brengen of bij wie je wat kunt halen en je gericht naar deze mensen toe kunt tijdens de Beursvloer. En vermeld bijvoorbeeld op social media dat je naar de Beursvloer gaat.

Neem visitekaartjes mee en val op
Op de Beursvloer ontmoet je gegarandeerd nieuwe mensen, dus neem visitekaartjes mee. En trek bijvoorbeeld een t-shirt aan met het logo en/of de naam van je bedrijf/organisatie, zodat men direct weet waar je van bent.

Denk na over een tegenprestatie
Het is leuk om iets te krijgen, maar het is nog leuker om iets terug te geven. Dit hoeft niet iets groots te zijn maar een bedankje is altijd fijn!

Dan nog een aantal do’s en don’ts met betrekking tot het netwerken:

  • Wel doen: geef aandacht, breng je verhaal met enthousiasme en toon oprechte interesse door vragen te stellen;
  • Niet doen: afspraken niet nakomen, strooien met visitekaartjes, alleen over jezelf praten of vragen naar een financiële bijdrage.

Hopelijk tot 18 oktober

Dien hieronder je eigen vraag en aanbod in. Voor het maken van een match is het daarnaast van belang dat je aanwezig bent tijdens de Beursvloer, dus meld je hier aan als deelnemer.

Vraag en aanbod indienen