Matchgroep

De matchgroep is een ondernemersnetwerk van Oude Rotten, ervaren ondernemers/directeuren, en Jonge Honden uit het bedrijfsleven. De matchgroep wordt gecoördineerd door Monique Huizenga.

Deze matchgroep bestaat uit de volgende leden:

De matchgroep overlegt een aantal keer per jaar en kijk dan naar het binnengekomen vraag en aanbod. Tijdens het overleg wordt er gekeken of welke manier en met wie er eventueel een match gemaakt zou kunnen worden. Acties hieromtrent worden door de matchgroep opgepakt. De data waarop de matchgroep in 2021 overlegt zijn:

  • 9 maart
  • 25 mei
  • 31 augustus
  • 26 oktober
  • 14 december

Dien voorafgaand aan dit overleg vraag en/of aanbod.

Mocht u over de matchgroep meer informatie willen ontvangen of wilt u hieraan deelnemen, dan kunt u contact met ons opnemen.

Pin It on Pinterest

Share This