Raad van Advies
De Raad van Advies van de Asser Uitdaging bestaat uit vertegenwoordigers uit allerlei sectoren, die het werk van de Asser Uitdaging belangrijk vinden. De leden adviseren het Bestuur over de wenselijke veranderingen in de werkwijze van de Asser Uitdaging als gevolg van maatschappelijke en/of economische ontwikkelingen. De Raad van Advies wordt gevormd door de volgende personen:

 

Pin It on Pinterest

Share This